2022.04.28.

Nemzetközi Roma magazin a DIKHTV-n

Határokon átívelő együttműködés indult a Dikh TV, Romana Televízió és a Romea Televízió között, amelyek közösen készítik a havonta jelentkező roma magazinműsort, amely betekintést enged a hazánkban és a partnerországokban élő romák mindennapjaiba.

A Dikh TV sajtótájékoztatóján bejelentették a három csatorna közös összefogással nyerte el a Visegrádi Alap pályázatát, amelynek eredményeképpen az idei évben műsorra kerülő ’Visegrádi Roma magazin’ nemzetközi szinten is hozzájárulhat a romákkal szembeni előítéletek leküzdéséhez. A havonta jelentkező magazinműsor tíz témát érint majd, többek között az oktatás, a nyelv, a szociális helyzet és a munka világa is terítékre kerül majd a romák szemszögéből.

„Nagy öröm számunkra, hogy a Visegrádi Alap pályázatának elnyerésével lehetőségünk nyílik a nemzetközi összefogásra, amelynek keretében olyan egyedülálló magazin-műsorokat tűzhetünk műsorra, amelyek célja nemcsak a romák visegrádi országokban zajló életének bemutatása, de az előítéletek felszámolása is. A szlovák és a cseh televízióval már megkezdtük az egyeztetéseket, hogy minél hamarabb műsorra tűzhessük ezeket a hiánypótló, nemzetközi formátumokat” – Nyilatkozta Fái András a Dikh Televízió ügyvezető igazgatója.

Francisek Bikar a csehországi ROMEA televízió képviselője hangsúlyozta, hogy az együttműködés elsősorban ahhoz járul majd hozzá, hogy megismerjék a résztvevők egymás helyzetét, tevékenységét. Egy közös hálózat kialakításával, pedig kölcsönösen segítsék egymás munkáját. A roma médiumok sokkal mélyebben és pontosabban tudnak tájékoztatást adni a cigányság mindennapjairól és problémáiról. A program célja az is, hogy bővíteni tudják az együttműködésben részvevő roma médiumok számát.

Boris Rizman a Romana Televízió vezetője elmondta, hogy három éve indították el Szlovákiában az adásaik sugárzását. Az adás gyakorlatilag az ország összes kábeltelevíziójában is elérhető a felszíni sugárzás mellett. A televízió célkitűzése a cigányok és a nem cigányok hiteles tájékoztatása, illetve a romákkal kapcsolatos problémák média reprezentálása. A visegrádi projekt lehetőséget teremt arra, hogy ezt a tevékenységet összehangolják a három résztvevő országban.

A Visegrádi Roma Magazin első epizódját április 25-én, 18:25-kor láthatják a nézők a Dikh Televízióban Magyarországon.

 

International Roma magazine on DIKHTV

 

Cross-border co-operation has started between Dikh TV, Romana Television in Slovakia and Romea Television in the Czech Republic, which co-produce regular Roma magazine programs that shows daily lives of Roma living in Hungary and partner countries.

According to the announcement of Dikh TV, the three channels have jointly won the tender of the Visegrád Fund, as a result of which the ‘Visegrád Roma magazine’, which will be broadcast this year, can also contribute to overcoming prejudices against the Roma at the international level. The monthly magazine will cover ten topics, including education, language, social status and the world of work from a Roma perspective.

 

„It is a great pleasure for us that by the support of the Visegrád Fund, we have the opportunity to collaborate internationally, and by a cooperation of Roma televisions we can present unique magazine programs aimed not only at presenting the life of the Roma in the Visegrád countries, but also at eliminating prejudice. We have already started negotiations with the Slovak and Czech television companies so that we can broadcast these gap-filling, international formats as soon as possible, ”said András Fái, the managing director of Dikh Television.

 

Francisek Bikar, a representative of ROMEA television in the Czech Republic, emphasized that the cooperation would primarily contribute to getting to know each other's situation and activities. By creating a common network, however, they help each other work. The Roma media can provide much deeper and more accurate information about the everyday life and problems of the Romas. The project also aims to increase the number of Roma media participating in the cooperation.

 

Boris Rizman, head of Romana Television, said they started broadcasting their program in Slovakia three years ago. The broadcast is available on all cable television in the country in addition to air broadcasting. The aim of television is to provide credible information to Roma and non-Roma and to represent the media about Roma issues. The Visegrád project provides an opportunity to coordinate this activity in the three participating countries.

The first episode of Visegrád Roma Magazine can be seen by Dikh Television in Hungary on April 25 at 6:25 p.m.